แจ้ง ปิดการให้ บริการผ่าน เว็บไซต์นี้ ให้เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย ใครที่รายงานผ่านระบบนี้อยู่ให้ เข้ารายงานผ่านเว็บวิทลัยเท่านั้น
edvt.stc.ac.th
คลิกเพื่อเข้าระบบรายงานฝึกงาน